15 listopada – Światowy Dzień Filozofii

324
Wyświetleń

Dzień Filozofii ustanowiony został w 2002 roku przez UNESCO, które uznało że trzeci czwartek listopada to doskonały moment, by uczcić dorobek filozoficzny całej ludzkości i zachęcić świat to głębokiej refleksji, otwarcia umysłów i wymiany poglądów.

W ramach obchodów organizowane są konferencje, wykłady, debaty, warsztaty i inne wydarzenia kulturalne.

UNESCO podkreśla znaczenie filozofii w procesie zmiany świata na lepszy poprzez zadawanie trudnych pytań i poszukiwanie właściwych odpowiedzi z myślą o poszanowaniu godności człowieka.

Celem filozofii jest logiczne rozjaśnienie myśli.
Filozofia nie jest dyscypliną naukową, lecz działalnością.
Dzieło filozoficzne składa się zasadniczo z objaśnień.
Rezultatem filozofii nie są „twierdzenia filozoficzne”, lecz wyjaśnienie twierdzeń.
Filozofia powinna myśli, skądinąd jakby nieprzejrzyste i rozmyte, uczynić jasnymi i wyznaczyć im ostre granice.

Autor: Ludwig Wittgenstein, Traktat logiczno-filozoficzny 4. 112

Słowo filozofia pochodzi z języka greckiego i oznacza dosłownie „umiłowanie mądrości” . Pojęcia filozofii i filozofa pojawiły się w starożytnej Grecji ok. VI/V w. p.n.e. Po raz pierwszy poświadczone są u Herodota. Początkowo oznaczały szeroko rozumianą ciekawość intelektualną i poszukiwanie wiedzy. Ściślejszy sens terminom nadał Platon, a za nim Arystoteles.

Historia filozofii dzielona jest na:

  • filozofię starożytną – obejmującą filozofię starożytnej Grecji i Rzymu,
  • filozofię średniowieczną,
  • filozofię nowożytną.

Można wyróżnić tradycyjnie pięć centralnych obszarów filozofii[:

  • ontologia – dotyczącą natury bytu i rzeczywistości,
  • epistemologia (gnoseologia, teoria poznania) – zajmuje się problemem poznania, wiedzy, prawdy i ich relacji do rzeczywistości,
  • etyka (czasami wraz z estetyką łączoną w aksjologię) – czyli kwestie dotyczące wartości, norm postępowania, cnót,
  • historia filozofii – czyli naukę historyczną zajmującą się dziejami filozofii,
  • logika.

Filozofia jest fundamentalną częścią dorobku kulturowego ludzkości. Od zawsze starała się wyjaśnić pochodzenie człowieka, sens jego życia oraz mechanizmy funkcjonowania świata. Na przestrzeni dziejów filozofia często wpływała na wydarzenia społeczne i polityczne.

Wielkie przemiany światopoglądowe, takie jak romantyzm, oświecenie czy modernizm miały swoje odzwierciedlenie w myśli filozoficznej danych czasów. Niektóre starożytne trendy filozoficzne dziś taktowane są raczej w kategoriach ciekawostek, na przykład pogląd, że świat powstał z ruchów powietrza (Anaksymenes) czy też z ognia (Heraklit z Efezu). Najwięksi filozofowie w dziejach mają do dziś ogromny wpływ na postrzeganie rzeczywistości, a mądrość, którą za sobą pozostawili, prawdopodobnie nigdy nie straci na wartości. Nie oznacza to jednak, że niczego nowego nie da się już wymyślić, dlatego w trzeci czwartek listopada warto choćby trochę „pofilozofować”.

Filozofia niczego nie wyjaśnia i z niczego nie wyciąga wniosków – sprawia jedynie, że dostrzegamy rzeczy, które bez niej mogłyby ujść naszej uwadze. A jeśli wszystko jasno widzimy, nie ma już nic, co trzeba by objaśniać. Kto wie, może dlatego, że to co przed nami jest ukryte, wcale nas nie interesuje.

Autor: Ludwig Wittgenstein, Dociekania filozoficzne (1953)

Kto chciałby dziś zacząć swoją przygodę z filozofią, polecam zacząć od dzieła Jostein Gaarder „Świat Zofii”, to najbardziej przejrzysty i zrozumiały przewodnik po filozofii dla początkujących.

filozofia1

kalbi.pl/wikipedia

15 listopada – Światowy Dzień Filozofii

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>